INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

APLIKACJA CZASOWEGO IMPLANTU PODOKLAMRA - KOREKCJA WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI

Czas szkolenia: 7x45minut

Cel szkolenia:
Problem wrastających paznokci dotyczy wielu osób w każdym wieku. Obecnie w Polsce nie ma skutecznej metody leczenia tego schorzenia które w stanie przewlekłym i nawracającym naraża chorego na wiele powikłań i ograniczeń wynikających z trwającej zbyt długo infekcji lub niedyspozycji fizycznej. Zabiegi chirurgicznej korekcji zazwyczaj nie przynoszą efektu terapeutycznego, natomiast metody tamponowania są skuteczne we wczesnej fazie wrastania paznokci .Dlatego bezpieczną alternatywą w terapii paznokci wrastających jest ich leczenie za pomocą Podoklamry jako zastosowanie nieinwazyjnej metody terapeutycznej jak i korekcji wrastających paznokci we wczesnej fazie.
Szkolenie potwierdzone certyfikatem z numerem ewidencyjnym dla danego kraju.

Program szkolenia:
1. Podologiczne postępowanie w profilaktyce i leczeniu wrastających paznokci za pomocą czasowego implantu Podoklamra
2. Definicja wrastających paznokci (Unguis incarnatus)
3. Etiopatogeneza
4. Czynniki genetyczne i mechaniczne wrastających paznokci
5. Objawy wrastających paznokci
6. Wskazania do aplikacji Podoklamry
7. Diagnoza podologiczna
8. Biomechaniczne działanie Podoklamry
9. Typy Podoklamry
10. Podoklamra jako wyrób medyczny:
- dokumentacja wyrobu
- warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji Podoklamry
11. Zestaw narzędzi do aplikacji Podoklamry:
- przygotowanie zestawu narzędzi do zabiegu
- postępowanie z narzędziami po zabiegu
12. Metodyka aplikacji Podoklamry:
- przygotowanie pacjenta do zabiegu
- algorytm postępowania podczas aplikacji Podoklamry
13. Postępowanie podologiczne i opieka nad pacjentem w trakcie okresu implantacji Podoklamry.
14. Przeciwwskazania do zastosowania Podoklamry.
Po kursie słuchacz powinien posiadać następujące umiejętności:
- prawidłowo dokonać kwalifikacji pacjenta do Podoklamry
- prawidłowo uwzględniać wskazania i przeciwwskazania do aplikacji Podoklamry
- prawidłowo przygotować pacjenta do aplikacji Podoklamry
- właściwie dobrać typ Podoklamry do paznokcia
- właściwie postępować podczas mycia, dezynfekcji, sterylizacji Podoklamry i narzędziami do aplikacji Podoklamry
- zastosować algorytm postępowania podczas aplikacji Podoklamry
- prawidłowo wyedukować pacjenta z zakresu postępowania pielęgnacyjnego Podoklamry w warunkach domowych
- prawidłowo udokumentować wykonanie zabiegu implantacji Podoklamry

Cena: 1230zł