INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

BRODAWKI W GABINECIE PODOLOGICZNYM - NAJSKUTECZNIEJSZE TERAPIE

Brodawki w gabinecie podologicznym:  przyczyny, różnicowanie od odcisków i najskuteczniejsze terapie (w tym immunoterapie, krioterapia i elektrokoagulacja) u dzieci i dorosłych

Teoria (materiały dla kursantów) + praktyka.
Certyfikat udziału w szkoleniu.

Czas trwania: 6h

Szkolenie prowadzi :
mgr Milena Skalska – praktykujący podolog, pedagog i szkoleniowiec. Autorka wielu artykułów z zakresu podologii stosowanej w czasopismach branżowych i kosmetycznych oraz serii książek – podręczników dla podologów  Stopy Moją Pasją.

Program:
W programie teoria i zajęcia warsztatowe na modelach (w tym usuwanie brodawek skalpelem i dłutem, posługiwanie się urządzeniem do wymrażania brodawek oraz wykonywanie zabiegów z użyciem elektrokoagulatora) :
- epodemiologia
- typy wirusa HPV, z którymi mamy do czynienia w gabinetach podologicznych
- etiopatogeneza
- rozpoznanie
- różnicowanie od odcisków
- profilaktyka
- immunoterapia
- postępowanie z brodawkami w gabinecie podologicznym
- ziołolecznictwo
- terapie chemiczne
- krioterapie
- elektrokoagulacja
- badanie za pomocą dermatoskopu
- najskuteczniejsze terapie krok po kroku

Cena: 900zł