INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

ZMIANY CHOROBOWE NA PAZNOKCIACH - METODY POSTĘPOWANIA

Czas trwania: 8h

Program:
1. Przygotowanie stanowiska pracy
2. BHP w gabinecie podologicznym
3. Wykwity pierwotne i wtórne
4. Łuszczyca paznokci
5. Grzybice paznokci
6. Onycholiza paznokci
7. Paznokcie po urazach mechanicznych
8. Paznokcie wrastające i wkręcające
9. Metody postępowania
10. Oczyszczanie płytek paznokciowych
11. Zalecenia pozabiegowe

Cena: 1000zł