INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

ODCIĄŻENIA W PODOLOGII

Czas trwania: 8h

Program:

1. Biomechanika stopy
2. Najczęstsze wady stóp (hallux valgus, hallux rigidus, ostroga piętowa, palce młoteczkowate, młotkowate i krogulcze, palec krawiecki, nerwia Mortona, płaskostopie)
3. Materiały do wykonywania odciażeń oraz ortez
4. Dobór ortez i odciażeń do deformacji
5. Wykonywanie oraz obróbka ortez z masy silikonowej do podstawowych deformacji
6. Dobór materiału do wykonania odciażenia
7. Wzrokowa i palpacyjna ocena stanu skóry i ruchomości w stawach

Cena: 1000zł