INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

REKONSTRUKCJA i PIELĘGNACJA PAZNOKCI

Czas trwania: 8h

Program:

1. Wywiad z pacjentem
2. Tworzenie karty pacjenta
3. Budowa paznokcia
4. Różnicowanie uszkodzeń pourazowych od zmian grzybiczych
5. Omówienie i prezentacja wykorzystywanych materiałów do rekonstrukcji
6. Oczyszczanie paznokcia
7. Omówienie zabiegu rekonstrukcji
8. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania rekonstrukcji
9. Zalecenia po zabiegu rekonstrukcji
10. Etapy zabiegu
11. Przygotowanie stanowiska pracy
12. Przygotowanie klienta do zabiegu
13. Wykonywanie oczyszczania i rekonstrukcji paznokci

Cena: 1000zł