INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

APLIKACJA KLAMRY JEDNOCZĘŚCIOWEJ TYTANOWEJ

Czas trwania: 8h

Program:
1. Definicja – paznokcie wrastające i paznokcie wkręcające
2. Omówienie narzędzi niezbędnych do wykonywania klamry tytanowej
3. Rodzaje kompozytu i bondów wykorzystywane w aplikacji klamry tytanowej
4. Nauka wykonywania haczyków i pętelek
5. Metoda aplikacja klamry tytanowej
6. Wykonywanie klamry w kształcie I, V i U
7. Dobór kształtu klamry tytanowej do problemu pacjenta
8. Postępowanie po zabiegu aplikacji klamry tytanowej

Cena: 900zł