Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

 

Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut

 

Uwaga: wszystkie podane ceny są cenami netto.

 

ODCIĄŻENIA W PODOLOGII

Instruktor: Agata Jażdżyk
Czas trwania: 8h
Kontakt: 784 145 577
Cena: 2000zł
Zadatek: 300zł (zadatek jest bezzwrotny)
Numer konta do wpłaty zadatku: ING Bank Śląski 84 1050 1461 1000 0091 4447 0102

Program:
- Biomechanika stopy
- Najczęstsze wady stóp (hallux valgus, hallux rigidus, ostroga piętowa, palce młoteczkowate, młotkowate i krogulcze, palec krawiecki, nerwia Mortona, płaskostopie)
- Materiały do wykonywania odciażeń oraz ortez
- Dobór ortez i odciażeń do deformacji
- Wykonywanie oraz obróbka ortez z masy silikonowej do podstawowych deformacji
- Dobór materiału do wykonania odciażenia
- Wzrokowa i palpacyjna ocena stanu skóry i ruchomości w stawach