INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

ELEKTROKOAGULACJA BRODAWEK WIRUSOWYCH

Czas trwania: 8h

Program:

1. Epidemiologia brodawki podeszwowej
2. Typy wirusa HPV
3. Etiopatogeneza brodawki
4. Rozpoznanie brodawek
5. Profilaktyka brodawek wirusowych
6. Usuwanie brodawek - omówienie różnych metod
7. Zastosowanie preparatów ziołowych w leczeniu brodawek
8. Elektrokoagulacja brodawek - wskazania i przeciwwskazania
9. Zabiegi usuwania brodawek - praktyka
10. Zalecenia po zabiegu dla pacjenta

Cena: 1000zł