INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

APLIKACJA KLAMRY FRASERA

Czas trwania: 8h

Program:

1. Definicja - paznokcie wrastające i paznokcie wkręcające
2. Omówienie narzędzi potrzebnych do wykonania i aplikacji klamry Frasera
3. Omówienie techniki zakładania klamry Frasera
4. Nauka kręcenia klamry z drutu posiadającego rejestrację medyczną
5. Opracowanie paznokci problematycznych
6. Nauka zakładania klamry Frasera
7. Postępowanie po zabiegu założenia klamry

Cena: 900zł